Ateşler Kimyevi Market, hitap ettiği sektörlerdeki müşterilerinin, ihtiyaç ve taleplerine göre tespit edilen ürün kalitelerinde ve/veya standart kalitelerde mamuller sunarak, sanayicilerimize hizmet etmektedir.

Sistemin bütünlüğünde Toplam Kalite anlayışı ile yola çıkarak, bu doğrultuda;

 • Müşterilerin ihtiyaçlarını tam olarak tespit etmek, ihtiyaçlarını ( kalite yönünden ) eksiksiz olarak karşılayacak kaliteli ve güvenilir ürünleri sunarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
 • Standartlara uygun, çevre ve insan sağlığı yasaları ile uyumlu, düşük maliyetli, kaliteli ürün elde etmek,
 • Zamanında teslim ve satış sonrası hizmetlerin sürekliliğini sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği gereklerine uyarak çalışanlara ve tedarikçilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma onamı sağlamak,
 • Personelin sürekli eğitimi, kaliteye tanı katılımı ve motivasyonunu arttırmak,
 • Üst yönetim tarafından sistem performansını gözden geçirilmesini ve verimliliğin sürekliliğini sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performanslarını takip etmek,
 • Üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında tüm çalışanların katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak,
Ateshler Chemical Substances | Chemical Products
TÜRKÇE Ateshler Chemical Substances | Chemical Products Ateshler Chemical Substances | Chemical Products Contact Our quality policy
POST 2022.