Metal Kaplama ve Yüzey İşlemleri Kimyasalları

Amonyum Klorür

Amonyum Klorür

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
AMONYUM KLORÜR
NH4ClBeyaz renkte , toz formunda

JOC

CHINA
25 KG 

Galvaniz sektöründe, kalay kaplamada, sıcak daldırma galvanizde flux hammaddesi olarak,çinko kaplama ve kalaylamada dekapajlama ajanı olarak, metallerden oksit kaplamaları ayırmak ve  Bazı soy metalleri (altın gibi) rafine etmekte / arıtmada kullanılır.     Metal Kaplama ve Yüzey İşlemleri Kimyasalları

Metal kaplama ve yüzey işlemleri kimyasalları, genel olarak üretimi sağlanan bir ürünün dış yüzeyi için kullanılacak olan boya, işleme gibi tasarımların daha sağlam, daha güzel olması ve dış yüzeyin daha dirençli bir hale getirebilmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Aksi takdirde metal bir yüzeyin bir yerinde başlayan deformasyon zamanla tüm metal ürünün paslanma veya çürümesiyle sonuçlanabilir. Metal kaplama işlemlerinde kullanılan maddeler yine kimyasal tepkimeye girme ihtimali düşük metallerdir. Böylelikle metal yüzeye sahip ürünlerin kalay, bakır, nikel, krom, çinko zarar görmesinin önüne geçilmiş olunacaktır. Metal kaplama işlemleri, sıcak daldırma, elektro kaplama, mekanik, difüzyon, sıcak püskürtme gibi yöntemlerle yapılmaktadır.

Tarım makinaları sürekli bir fiziksel işleme maruz kaldığı için kaplamanın en çok ihtiyaç olduğu alanlardan biridir. Dolayısıyla galvaniz, çinko, krom, fosfat kaplama çeşitlerinden biri uygulanarak tarım aletlerinin uzun ömürlü olması sağlanmaktadır. Genellikle korozyona karşı en çok tercih edilen kaplama çinko ve alüminyum kaplamadır. Sıvı metale daldırılarak yapılan bu kaplama işleminde çinko, alüminyum gibi metallerle kaplanmasında kullanılır. Galvaniz kaplama ise eritilen çinkoya çeliğin daldırılması işlemiyle elde edilen kaplama çeşididir. Metal kaplamalar sıcak daldırma, püskürtme, sherardizing veya kromizasyon, elektorliz edilerek kaplama işlemleri yapılabilmektedir.

Bu işlemler yapılırken aşağıdaki kimyasal maddeler kullanılmaktadır:

 • Amanyum klorür
 • Baryum klorür
 • Sodyum siyanür
 • Kromik asit
 • Fosforik asit
 • Sodyum nitrit
 • Sodyum nitrat
 • Sodyum hidroksit payet
 • Sodyum hidroksit boncuk
 • Sodyum metasilikat
 • Sodyum bikromat
 • Sodyum hipofosfit
 • Potasyum klorür
 • Sodyum sülfür
 • Sodyum metabisülfit
 • Sodyum karbonat hafif soda
 • Sodyum glukonat
 • Nikel sülfat
 • Nikel klorür
 • Bakır sülfat
 • Sodyum florür
 • Potasyum hidroksit
 • Sodyum karbonat ağır soda
 • Çinko klorür

 

Detayı Gör

Baryum Klorür

Baryum Klorür

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
BARYUM KLORÜR
BaCl2Beyaz renkte , toz formunda

JOC

CHINA
25 KG 

Isıl işlem banyolarında kullanılır.     


Detayı Gör

Sodyum Siyanür

Sodyum Siyanür

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM SİYANÜR
NaCNBeyaz renkte , Elips formunda

DRASLOVKA

CZECH REPUBLIC
50 KG 

Sodyum siyanür esas olarak maden endüstrisinde altın ve diğer değerli metallerin özümlenmesi için kullanılır. Bu uygulama, sodyum altın siyanür tuzu (veya altın sodyum siyanür) ve sodyum hidroksit üreten altın metali oksitlemek ve hava (oksijen) ve su varlığında çözülmeye neden olan siyanür için altının (I) yüksek afinitesini sömürür.

Benzer bir proseste, potasyum altın siyanür (KAu (CN) 2) üretmek için potasyum siyanür (KCN, sodyum siyanürün yakın bir akrabası) kullanılır. Bu ekstraksiyon prosesi için başka yöntemler mevcut değildir.

Siyanürden, siyanürik klorür, siyanojen klorür ve birçok nitril de dahil olmak üzere ticari açıdan önemli bazı kimyasal bileşikler türetilmiştir.

Organik sentezde, güçlü bir nükleofil olarak sınıflandırılan siyanür, farmasötik maddeler de dahil olmak üzere pek çok özel kimyasalda yaygın olarak bulunan nitriller hazırlamak için kullanılır.


Detayı Gör

Kromik Asit

Kromik Asit

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
KROMİK ASİT 
H2CrO4Kırmızı renkte , kristal formunda

ŞİŞECAM

TURKEY
25 KG 

Kromik asidin çoğu krom kaplamada kullanmak için üretilir.       

 Kromik asit, kimyâ sanâyiinde kromik asidin tuzu olan kromatların îmâlinde ve Metalleri temizlemede,kullanılır.

   


Detayı Gör

Fosforik Asit

Fosforik Asit

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
FOSFORİK ASİT
H3PO4Beyaz renkte , sıvı formunda

JELİN

CHINA
1700 KG

Çelik endüstrisinde yüzeyin paslanmaya karşı koruması


Detayı Gör

Sodyum Nitrit

Sodyum Nitrit

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM NİTRİT
NaNO2Beyaz renkte , toz formunda

BASF

GERMAN
25 KG 

Fosfatlama sırasında hızlandırıcı; sıcak işlenen metaller için banyoların hazırlığında; çelik birikinti giderme ve dökme demir; alüminyum ve alüminyum alaşımlarının alkali dekapaj banyolarına katkı olarak; nötral temizleyici ve etkinsizleştirici banyolarda kullanılmaktadır.Yağ sanayisinde istenmeyen katalizörlerin temizlenmesinde                                                                                               

Fosfatlama sırasında hızlandırıcı; sıcak işlenen metaller için banyoların hazırlığında; çelik birikinti giderme ve dökme demir; alüminyum ve alüminyum alaşımlarının alkali dekapaj banyolarına katkı olarak; nötral temizleyici ve etkinsizleştirici banyolarda kullanılmaktadır.

Korozyon karşıtı ajan: Su geri kazanım sistemleri, soğutma suyu ve soğutma sıvılarında(antifrizlerde); kırma yağlarda, hidrolik sıvılarda, yağlayıcılarda söndürücülerde; kimyasal proseslerde; katı ve sıvı korozyon karşıtı ajanların üretiminde; emülsiyon boyalarının üretiminde; özel sabunlar için antioksidan; cam hammadde sırlama için katkı; su sirkülasyon sistemlerinde;  spesyal özellikli betonda katkı olarak; çelik ve demir için anti korozyon ajanı olarak; yağ yakıt tanklarının korozyondan korunması için kullanılan ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.

Detayı Gör

Sodyum Nitrat

Sodyum Nitrat

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM NİTRAT
NaNO3Beyaz renkte , toz formunda

BASF

GERMAN
25 KG 

Metal sektöründe, çeliği temizlemede, alüminyumu dekapajlamada, fosfatlamada hızlandırıcı olarak kullanılır (metal işleme endüstrisinde ısı transfer tuzlarının bileşeni olarak; çelik için mavileşme banyolarının hazırlığında)                                                                                                                                                            

Çelik için mavileştirme banyolarında ve metal sektöründe yardımcı madde olarak kullanılır.

Petrokimya ve metal işlemede diğer kimyasalların üretimine yardımcı olmak için kullanılır.

Cam üretiminde camın kalitesini ve parlaklığını artırmada, temizleme ve renk düzeni sağlamada kullanılır.

Faz değiştirici materyal olarak kullanılabilir. Endüstride ısı transferi uygulamalarında sodyum nitrattan faydalanabilir.


Detayı Gör

Sodyum Hidroksit Payet

Sodyum Hidroksit Payet

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM HİDROKSİT PAYET
NaOHBeyaz renkte , yuvarlak formunda

CCPC

İRAN
25 KG 

Kostik (sodyum hidroksit) diğer birçok endüstriyel ve imalat işleminde kullanılır.

Metal temizleme ve işleme, elektrokaplama ,oksit kaplama, ve elektrolitik özütleme işlemlerinde kullanılmaktadır.   


Detayı Gör

Sodyum Hidroksit Boncuk

Sodyum Hidroksit Boncuk

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM HİDROKSİT BONCUK
NaOHBeyaz renkte , yuvarlak formunda

SOLVEY

FRANCE
25 KG 

Kostik (sodyum hidroksit) diğer birçok endüstriyel ve imalat işleminde kullanılır.

Metal temizleme ve işleme, elektrokaplama ,oksit kaplama, ve elektrolitik özütleme işlemlerinde kullanılmaktadır.    


Detayı Gör

Sodyum Metasilikat

Sodyum Metasilikat

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM METASİLİKAT
Na₂SiO₃Beyaz renkte , toz formunda

SILMACA

BELGIUM
25 KG 

 Yüzey kaplamada Pas sökücü olarak kullanılan temizlik maddelerinin içeriğinde sodyum silikat olması durumunda ürünün verimliliği fazlaca artmaktadır. İçeriğinde sodyum silikat olan pas sökücüler her türlü metalin üzerindeki pası, yağı ve kiri kolaylıkla temizler. Temizlerken metallere de zarar vermemesi nedeniyle diğer maddelere oranla kullanımı ciddi fayda sağlamaktadır. Kullanıldığı metal üzerindeki yağı, kiri, pası ve oksitlenmeyi temizlerken ürünün ilk günkü parlaklığını da korur.    


Detayı Gör

Sodyum Bikromat

Sodyum Bikromat

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM BİKROMAT
Na2Cr2O7Turuncu yada Kırmızı , toz formunda

GULSAN

TURKEY
25 KG 

Tüm krom kimyasallarının ana çıkış maddesi olan sodyum bikromat, suda kolay çözünür.  


Detayı Gör

Sodyum Hipofosfit

Sodyum Hipofosfit

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM HİPOFOSFİT
NaPO2H2Beyaz renkte , toz formunda
Kaplama sektöründe elektro-katalizörlerin formüllerinde kullanılır. Formaldehit ile birlikte kullanılarak elektriksiz kaplama banyoları oluşturulmaktadır. Elektro kaplamadaki bu yöntem çok eski bir geçmişe dayanmamaktadır. Bu kompozisyon değişkenlikler elektro kaplamadaki etkinliğe çok büyük katkılar sunmaktadır. Bu tür uygulamalarda indirgeme ajanı olarak kullanılır.

Model et sistemlerinde gram negatif anaerobik bakterilerin inhibe edilmesi için kullanılır. Bazı sporların inhibe edilmesi değil de hücre gelişimi ve kusurlu hücrelerin bölünmesi ve hücre erimesine yol açmaktadır. Bu kullanım alanında pH dengesi çok iyi sağlanmalıdır. Bakteriler spor üretebilmek için pH değerlerini çok iyi kullanırlar.

Beton katkısı üretiminde sodyum hipofosfit kullanılarak betonun mukavemeti artırılır. Betonun çökmesi azaltılır. Kullanım miktarına göre betonun mukavemeti artarken, çökmesi azalmaktadır. Aynı zamanda betonda kullanılan bu katkı maddesi ile betonda meydana gelen kanama sorunu ortadan kaldırılır. Yani beton üzerinde meydana gelen sıvı engellenir.

Plastik maddeleri elektrik kullanmadan nikel kaplamak istiyorsak sodyum hipofosfit kullanmalıyız.

Yangın oluşumunu önlemek için üretimi yapılan maddelerin imalatında alev geciktirici etkisi sağlamak için hipofosfit kullanılır. Bu kullanım alanı arasında plastikler bulunur.

Poliakrilatların imalatında kullanılmaktadır.

Benzer özelliklere sahip Kalsiyum Hipofosfit gübre imalatında fosfor kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Seramik üzerinde pürüzsüz bir kaplama sağlayabilmek için kullanılmalıdır.

Formaldehit ile birlikte kullanılarak, belirli bir pH düzeyinde Cu ve Ni metal iyonlarının biriktirilmesi için kaplama sektöründe önemli bir bileşendir.

Detayı Gör

Potasyum Klorür

Potasyum Klorür

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
POTASYUM KLORÜR
KLCBeyaz renkte , toz formunda

GTS

BELARUSIAN
25 KG 

Elektroliz kaplamada Asit banyolarında, yüksek gerilim potasyum klorür ile sağladığında, daha az zamanda daha çok kaplama yapılabilir.                                                                                                                                                         

Isıl işlem Lehim/kumlama ile yüzey işlemi yapılamayacak malzemeler için, kullanılan ısıl işlem proseslerinde (özellikle alüminyum levhalarda)

Metalürjide Yüzey işlem, galvaniz, döküm, ergitme kullanılır. Ayrıca alüminyum atıkları potasyum klorür ve sodyum klorür (tuz) kullanılarak eritilir, böylece içinde gereksiz atıklar uzaklaştırılır. Alüminyum atıkları bunun sonucunda yüksek kaliteli hale gelir.


Detayı Gör

Sodyum Sülfür (Zırnık)

Sodyum Sülfür (Zırnık)

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM SÜLFÜR (ZIRNIK)Na2SBeyaz yada Kahverengi , granül formunda

SELECTRA


25 KG 

Metal Alanında; Okside, metalik bakır, çinko ile kurşun minarellerinin flotasyona hazırlanmasında sülfürleme işlemi reaktifi şekilde kullanılır. Ayrıca yarı soy metal cetvellerinin selektif flotayonunda bastırıcı olarak da kullanılır.                                                                                                Seramik Alanında; Seramik alanındaki kuvarslar için bastırıcı amaçlı kullanılır.


Deri Alanında; Sodyum sülfür deri alanında kıl dökümü amaçlı kullanılır.   


Detayı Gör

Sodyum Metabisülfit

Sodyum Metabisülfit

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM METABİSÜLFİTNa2S2O5Beyaz renkte , toz formunda

AKKIM

TURKEY
25 KG 

Desalinizasyon sistemlerinde kullanılan ters ozmos membranlarının temizlenmesinde kullanılır.

– İçmesuyu arıtmada, kloramin giderimi için kullanılır.

– Atıksu arıtma sistemlerinde atıksudan ve borulardan çözünmüş oksijenin giderilmesi için kullanılır.

– Atıksu arıtmada Cr6+’nın Cr3+’e indirgenerek, giderilmesinde kullanılır.

– Gaz arıtma sistemlerinde amaca yönelik kullanılır.

– Gıda sektöründe koruyucu ve antioksidan (E223) olarak kullanılır.

– Şarap ve bira üretiminde kullanılan Campden tabletlerinin ana bileşenlerindendir. Ayrıca bu işlemlerde kullanılan ekipmanların sterilizasyonunda kullanılır.

– Tekstil sanayinde elyafların, pamuğun, yünlerin ağartılmasında kullanılır. Ayrıca antiklor ve boyamada sabitleştirici olarak kullanılır.

– Deri sanayinde depilatör olarak kullanılır.

– Kağıt endüstrisinde hamurun ağartılmasında kullanılır.

– Kozmetik ve konserve sanayilerinde dezenfektan olarak kullanılır.


Detayı Gör

Sodyum Karbonat Hafif Soda

Sodyum Karbonat Hafif Soda

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM KARBONAT HAFİF SODA
Na₂CO₃Beyaz renkte , toz formunda

ŞİŞECAM

TURKEY
25 KG 

Deterjan ve sabun sanayisinde sodyum karbonat, doğal temizlik maddesi olarak tercih edilir.

Çamaşır sodası yapımının olmazsa olmazlarından biri de sodyum karbonattır. Sodyum karbonat ılık su ile açılmasının ardından çamaşır sodası elde edilmektedir.

Keten ve pamuklu elyafların pişirilmesinde tercih edilir.

Tuğla yapımında da tercih edilen sodyum karbonat ıslatma işlevi görmektedir.

Diş macunlarında da yer alır ve köpük oluşması sodyum karbonattan kaynaklanmaktadır.

Vücutta oluşmuş ikinci derece yanıkların tedavisinde tercih edilir.

Tül ve perde beyazlatma işleminde tercih edilir.

Çamaşır ve özellikle tüllerin beyazlatılmasında kullanılır. Sodyum karbonat sularda sertlik yapan iyonları karbonat halinde çöktürüp ortamdan uzaklaştırır. Bu şekilde çamaşır makinalarında yumuşatıcı olarak kullanılır.

Cam üretiminde kullanılan en önemli kimyasaldır. Kumla soda birleştirilerek çok yüksek ısıya yükseltilir ve aniden soğutulur. Bu şekilde cam üretilir.

Tekstil sektöründe reaktif boya kullanıldığında sodyum karbonat boya ve lif arasındaki bağı oluşturmak için kullanılır.

Gıda katkısı olarak asit düzenleyici, anti-caking ajanı ve stabilizatör olarak görev yapar. Şerbet tozu üretiminde kullanılır.

Tuğla yapımında ıslatma ajanı olarak görev yapar, bu şekilde kil extrude edilirken daha az suya ihtiyaç olur.

Diş macunlarında köpük ajanı olarak kullanılır. Sürtünme yaratır ve ağız pH ını yükseltir.odyum karbonat, alerjik reaksiyonlar hariç insan vücuduna her hangi bir zararı olmayan bir türev çeşididir. Hatta kişiler de kepek, guatr, saç kıran, gül hastalığı ve romatizma gibi hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırdığı da bilinmektedir. Bunların dışında sinüzit ve nodül gibi hastalıkların iyileşmesinde de etkilidir. Sodyum karbonat, genel sağlık için etkilidir ve vücudun Ph seviyesini dengeleyebilme özelliğine sahiptir. Bu nedenden dolayı da tıp içerisinde sodyum karbonat türevinin yeri ayrıdır. Alternatif tedavi de sık tercih edilir ve alkali derecesini değiştirme niteliğine sahiptir.


Sodyum karbonat halk arasında çamaşır sodası olarak da bilinen kimyasal bir üründür. Formülü Na2CO3 olan bu kimyasal bir çok deterjan türünde kullanılmaktadır. Doğada beyazımsı, şeffaf ve taş şeklindedir. Bazik bir tuzdur ve suda çözünebilen bir yapıya sahiptir. Suyu yumuşatır, sabunun köpürmesine yardımcı olur ve kireç önleyici deterjanlarda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Makinelerde kullanılmasının bir zararı yoktur. Diğer deterjanlar gibi kullanımında zehirli gazların oluşuma sebebiyet vermez. Yalnız tahriş edici özelliği vardır. Eldivenle kullanımı daha uygundur ayrıca direk solunmaması gerekmektedir.  


Detayı Gör

Sodyum Glukonat

Sodyum Glukonat

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM GLUKONAT
C6H11NaO7Beyaz renkte , toz formunda

BIOTECHNOLOJI

CHINA
25 KG 

Metaller için yüzey temizleme maddesi olarak kullanılır                                                                      

Aynı zamanda yapı endüstrisinde su azaltma maddesi ve geciktirici olarak kullanılabilir.     


Detayı Gör

NİKEL SÜLFAT

NİKEL SÜLFAT

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
NİKEL SÜLFAT
NiSO₄Mavi renkte , kristal formunda25 KG 

İmitasyon takılar (Kolye, gerdanlık, küpe, bilezik, yüzük).

12 ayar üzerindeki altın ve gümüş takılarda nikel bulunmaz, daha düşük ayarda altın ve beyaz altın içinde nikel katkısı bulunmaktadır)

Detayı Gör

NİKEL KLORÜR

NİKEL KLORÜR

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
NİKEL KLORÜR
NiCl₂Yeşil renkte , toz formunda25 KG 

Elektrokaplama sırasında, elektrot seviyesini arttırmak için etki ederken, anot metali nikelin çözünmesini hızlandırır.                                                                                                                                                                                              Çoğu nikel klorür elektrokaplama ve nikel kaplama için kullanılır.

Elektrokaplama sırasında, elektrot seviyesini arttırmak için etki ederken, anot metali nikelin çözünmesini hızlandırır.

Nikel klorür, indirgeyici olarak nikel nanoparçacıklarını sentezlemek ve nikel koordinasyon bileşikleri hazırlamak için organik sentez için katalizör (örn., Pirazoloftalazinil spirooksindoller) olarak kullanılabilir.

Nikel klorür çözeltileri, nikelin diğer metal parçalara elektrokaplanması için kullanılır.

Detayı Gör

BAKIR SÜLFAT

BAKIR SÜLFAT

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
BAKIR SÜLFATCuSO4Mavi  renkte , toz formunda25 KG 

Bakır sülfat, göztaşı olarak da bilinen mavi ve kokusuz bir maddedir. Bakır sülfat, bakır metali sıcak konsantre sülfürik asit veya seyreltik sülfürik asit ile oksitleriyle muamele etmek suretiyle endüstriyel olarak üretilir 


Detayı Gör

SODYUM FLORÜR

SODYUM FLORÜR

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM FLORÜR
NaFBeyaz renkte , toz formunda25 KG 

  


Detayı Gör

POTASYUM HİDROKSİT

POTASYUM HİDROKSİT

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
POTASYUM HİDROKSİT
KOHBeyaz renkte , toz formunda25 KG 

Potasyum Hidroksit yanıcı değildir ancak nem veya suyla teması halinde yanıcı malzemeleri tutuşturmak için yeterli ısı üretebilir. Nemli havada yanıcı ve patlayıcı hidrojen gazı açığa çıkarak kalay, kurşun, çinko ve alüminyum gibi metalleri aşındırır.

Detayı Gör

SODYUM KARBONAT AĞIR SODA

SODYUM KARBONAT AĞIR SODA

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
SODYUM KARBONAT AĞIR SODA Na₂CO₃Beyaz renkte , toz formunda25 KG 

Kazan Soda Elektrik tesisinde trona cevherinden üretilen Ağır Soda Külü; cam sanayisi, kağıt üretimi ve deterjan üretimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Sodyum Karbonat bazik bir tuzdur.

Detayı Gör

ÇİNKO KLORÜR

ÇİNKO KLORÜR

DETAYLAR

HAM MADDE
FORMÜLGÖRÜNÜM
MARKA MENŞEİ
AMBALAJ
KULLANIM AMACI/ YERİ
ÇİNKO KLORÜR
ZnCl₂Beyaz renkte , kristal formunda

LIPMES

SPAIN
25 KG 

Reçetesiz satılabilen bazı merhemlerin bileşiminde bulunur ve ince bir tabaka halinde uygulandığında cildin su kaybetmesini önler. Yazın güneş, kışın da soğuk yanıklarına karşı koruyucudur. Bebeklerin bez bağlanan bölgelerinde çok az miktarda kullanılarak ciltte meydana gelebilecek kızarıklıklar önlenebilir.Çinko klorür, deodorantlarda'da kullanılabilir.    


Detayı Gör

İNGİLİZCE Ateşler Kimyevi Maddeler | Kimyevi Ürünler Ateşler Kimyevi Maddeler | Kimyevi Ürünler İletişim Kalite Politikamız
POST 2022.