Ürünler

Metaller

Metaller

DETAYLAR

Ürünleri Gör


Kendine özgü parlaklığı bulunan, şekil vermeye yatkın olan, oksijenle birleştiğinde bazik oksit veren elementler vardır. Bunlara metal adı verilir. Metaller ayrıca katyon oluşturma eğilimi yüksek elementlerdir.

Sözü edilen Element türleri kendi aralarında kategorilere ayrılmaktadırlar. Bu kategori başlıkları soy metaller ve soy olmayan metaller şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Soy metaller şöyle sıralanır: Altın, gümüş ve platindir. Soy olmayanlar ise demir, çinko ve alüminyumdur.

Doğada yarı metal özelliği taşıyan elementler bulunmaktadır. Bunlar iyi metal özelliği göstermezler. Dolayısıyla hem metal hem de ametal özellik sergilerler. Bunlara örnek olarak silisyum, bor, antimom, arsenik gibi elementler verilebilir. Doğaya bakıldığında ametal elementler çoğunlukta bulunur. Lakin periyodik tabloda yer alan elementlerin geneli metaldir.

Metal Kaplama ve Yüzey İşlemleri Kimyasalları

Metal Kaplama ve Yüzey İşlemleri Kimyasalları

DETAYLAR

Ürünleri Gör


Metal yüzey işlem kimyasalları, metalin yüzeyini boyaya ya da kaplamaya hazırlamak için kullanılan kimyasallara metal yüzey işlem kimyasalları denir. Metal temizleme işlemi sonrasında yüzeyin direncini artırmak boyanın, kaplamanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlamak için kullanılan su ve solvent bazlı kimyasallardır. Metal Yüzey işlem kimyasalları, metal temizleme aşamasında kullanılan alkali yağ alma, asidik yağ alma, ultrasonik yıkama, boyanın yada kaplamanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlamak, metalin direncini artırmak için fosfat kaplama, demir fosfat kaplama, çinko fosfat kaplama, mangan fosfat kaplama, pasivasyon, aktivasyon, pas ve tuval alma, koruyucu çinko fosfat kaplama, boya öncesi çinko fosfat kaplama, alüminyum kaplama, kromatlama, metal işlem sıvıları gibi prosese uygun bir çok kimyasal maddeyi kapsamaktadır. 

Gıda Katkı Kimyasalları

Gıda Katkı Kimyasalları

DETAYLAR

Ürünleri Gör


Gıda katkı maddeleri genel anlamda; tek başına gıda olmayan ancak gıdalara üretim, işleme depolama veya ambalajlama gibi aşamalarda katılan madde veya madde karışımları olarak ifade edilmektedir.

Uluslararası Gıda Kodeks Komisyonuna göre olan tanım ise; gıda katkı maddesi “tek başına gıda olarak kullanılmayan ve gıdanın tipik bir bileşeni olmayan, besleyici değeri olsun veya olmasın, imalat, işleme, hazırlama, uygulama, paketleme, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve depo aşamalarında gıdalara teknolojik (organoleptik dahil) amaçla katılan ya da bu gıdaların içinde veya yan ürünlerinde doğrudan ve dolaylı olarak bir bileşeni haline gelen veya bunların karakteristiklerini değiştiren maddeler” olarak ifade edilmektedir.

Deterjan ve Kozmetik Kimyasalları

Deterjan ve Kozmetik Kimyasalları

DETAYLAR

Ürünleri Gör


Petro-Kimya ürünlerinden elde edilen, temizleme ve arıtma gibi işlemlerde kullanılan, toz, sıvı ya da krem şeklinde olabilen kimyasal maddelere ”Deterjan” denilmektedir. Deterjan, kir sökücü anlamına gelmektedir ve sabun dışındaki temizleyicilerin tümü deterjan sınıfına girmektedir.

Tarım Kimyasalları

Tarım Kimyasalları

DETAYLAR

Ürünleri Gör


Tarımsal kimya sektörü için ilk satır PCC Grubu portföyü, farklı kimyasal yapılardaki çeşitli yüzey aktif maddeler içindir. Bitki koruma yüzeyindeki yüzey aktif cisimleri, çalışma çalışmalarının verimini artıran birden fazla rol oynayabilir. Bu, kullanılan pestisitlerin miktarının azaltılmasına ve tarımsal üretimle ilgili maliyetlerin düşürülmesine ve ekonomik faydaların elde edilmesine izin verir.

Solventler

Solventler

DETAYLAR

Ürünleri Gör


Solvent, katı ya da sıvı haldeki maddeleri ayrıştırmak ve seyreltmek için kullanılan çözücülerdir. Günlük hayatta en çok kullanılan solventlerin başında su ve tiner geliyor. Kozmetik ürünlerinden biri olan aseton da çözücü özelliklere sahiptir. 

İNGİLİZCE Ateşler Kimyevi Maddeler | Kimyevi Ürünler Ateşler Kimyevi Maddeler | Kimyevi Ürünler İletişim Kalite Politikamız
POST 2022.